TBB, tartışmalı yönetmelik değişikliğini yargıya taşıyor-haberi

Çevre, Şehircilik ve İklim farklığı Bakanlığı, kati korunacak ve duygulu alanlar, nitelikli doğal savunma alanları ile sürdürülebilir savunma ve kontrollü kullanım alanlarının tespitine ait düzen etmelerin bulunduğu yönetmelikte değişikliğe gitti. Bakanlıkça hazırlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara değin Yönetmelikte farklık Yapılmasına değin Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, bakanlar heyeti kararıyla duyuru edilen ve “alan kullanımı ve alana bütün etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin engellendiği, ilmi araştırma, eğitim veyahut çevresel izleme emeliyle hususi tedbirler alınarak korunacak kara, su, deniz alanları” olarak tanımlanan kati korunacak ve duygulu alanlar amaciyla düzen etme yapıldı.

Bu alanlarda, kati yapı yasağı olmakla birlikte faaliyetlerin niteliğine, içeriğine ve zorunluluk haline ait Bölge Komisyonları tarafından yapılacak değerlendirmeye göre, halk menfaati gereği zorunluluk istek eden hallerde var yollar güzergahı kullanılması şartıyla atıksu, içme suyu, doğal gaz ve akım hatları, ulusal güvenlik amaciyla zaruret istek eden tesisler, orman yangın yolu açılmasına, ormanların bakım ve onarımına, biyotik zararlılarla ve abiyotik (yangın, sel, fırtına) etkenlerle ugras edilmesine baz alinarak çalışmalar yapılabilecek.

TBB, DÜZENLEMEYİ YARGIYA TAŞIYOR

Türkiye Barolar Birliği’nden (TBB) yapılan açıklamada, 5 Mart tarihindeki Resmi Gazete’de, “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara değin Yönetmelik Değişikliği”nin yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile “Korunan Alanlar”ın dahada çok insan faaliyetine açıldığı değerlendirmesi yapıldı. ülkemiz Barolar Birliği (TBB), yönetmelik değişikliğini yargıya taşıyacağını duyurdu.

“TURİZM YERLEŞİMLERİNE İZİN VERİLEBİLECEĞİNE DAİR DÜZENLEMELER İÇERİYOR”

TBB’nin izahı şu şekilde;

*Değişiklikle, salt yapılaşma yasağı var olan kati korunacak duygulu alanlarda, birtakım altyapı hizmetleri ve ulusal güvenlik amaciyla mecburi var olan tesisler, orman yolları ve balıkçılığa destur verilebileceğine değin düzen etme ile salt yapılaşma yasağına çeşitli istisnalar getirilmiştir.

*Nitelikli doğal savunma Alanlarında ise dahada evvel ilke kararı farklığı ve yönetmelik farklığı ile elde edilemeyen tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine, iskele ve balıkçı barınaklarına, kültür balıkçılığı faaliyetlerine, güvenlik tesislerine, heyeti gücüne göre tespit edecek tek kapasiteyi aşmayacak HES, rüzgar ve güneş santrallerine, atık su arıtma tesislerine, otoparklara, trafo ve enerji atama hatlarına, içme suyu Emelli baraj ve göletlerin yapılmasına imkan verilmiştir.

*Sürdürülebilir savunma ve kontrollü kullanım alanlarında ise Bölge Komisyonu değerlendirmesi ile kati korunacak duygulu alanlarda ve nitelikli doğal savunma alanlarında destur verilen faaliyetlere ekstradan düşük yoğunluklu çeşitli faaliyetler ile tarım ve hayvancılık Emelli entegre tesislere, rastgele tek kapasite sınırı olmaksızın hidroelektrik, rüzgâr ve güneş enerji santrallerine ve turizm ve yerleşimlere destur verilebileceğine değin yenilemeler içermiştir.

“SİYASİ İKTİDAR MAHKEME KARARLARINI YOK SAYIYOR”

*Maden yönetmeliği ve savunan alanlara değin yapılan bu nihayet düzenlemeler, siyasi iktidarın mahkeme kararlarını yok sayarak özellikle maden, enerji ve endüstriyel tarım şirketlerine tertemiz tek kapital transferi dalgası yarattığını bize göstermektedir.

*Öncesinde 1. Derece, 2. Derece, 3. Derece doğal sit olarak tanımlanan, sonradan kati korunacak, nitelikli savunma alanı, sürdürülebilir savunma ve kullanma alanları olarak tanımlanan alanlarda Bir hayli sefer yapılaşmaya dönük yenilemeler gündeme gelmiş, açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararları, iptal kararları verilmişti.

*Türkiye Barolar Birliği olarak, savunma ilke ve politikaları ile bağdaşmayan, beynelmilel anlaşmalara ters ve yargı kararlarını hiçe sayan, haklar devleti ilkesi ile bağdaşmayan yönetmelik değişikliğine karşı hukuki yola başvurulacağını duyurmak isteriz. Zeytin Kanunu’nu delme girişimleri benzeri doğal SİT alanlarının da parçalanmasına, yok olmasına destur vermeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir