Kıyamet kopacak! TFF, uzun bir açıklamayla kulüplerin taleplerine ve iddialarına sert yanıt verdi-haberi

TFF ile kulüplerin arası nihayet vakitlerde tek hayli gergin. Limitler, yabancı sayısı, yayıncı kuruluş ve hakemler konusu sebebinden kılıçlar çekildi. nihayet olarak TFF’den bütün söylentilere ait uzunca tek İzah geldi.

İşte TFF’den yapılan o uzunca açıklama:

“Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ülkemiz Futbol Federasyonu’na muhtevası yasamsal medya hesabından da kamuoyuna duyurulan 08.07.2021 tarihindeki tek name gönderilmiştir.

Federasyonumuzun Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı’na cevaben gönderdiği 14.07.2021 tarihindeki mektubu şu şekildedir:

“KARARLARINIZ onay EDİLMEYECEKTİR”

08.07.2021 tarih ve 2021/87 sayılı yazınız tarafımıza ulaşmıştır. Yazınızda; TFF ile yayıncı kuruluş arasındaki sözleşmenin devamlı tadil edilerek kulüplerin her sene finansal zarar görmesi, ortada orta hakem Kurulu, düzen heyeti ve Tahkim Kurullarının atama ve işleyişleri, yabancı oyuncu sayısındaki kulüplerin taleplerinin göz ardı edilmesi ve takim Lisans direktifi kriterlerinin memleket gerçekleri dışında kalması durumlarının Türk futbolunun sürdürülebilir olmasını artık olanaksız kıldığı belirtilerek Kulüpler Birliği’nin uygunluğu olmadan alınacak kararların onay edilmeyeceğini, yayın ihale sürecinin tarafınızca yapılması ve yönetilmesi gerektiği,

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve halk Denetçiliği müessesesi öneri kararları uyarınca Türk futbol yargı sisteminin bağımsız ve genel heyet tarafından seçilerek oluşturulması, MHK’da liyakatin esas olması ve alınan kararların şeffaf olması, yabancı oyuncu sayısı ile alakalı alınan karardan ivedilikle art dönülmesi, takim Lisans direktifi kriterlerinin pandemi koşulları ve kulüplerin gerçekleri doğrultusunda tekrar oluşturulması, dahada evvel tarafınızca mesajlan ama cevap alınamayan veyahut menfi cevap alınan bütün taleplerinizin tekrar değerlendirilmesi istek edilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki ilişkiler hakkında:

Yürürlükte bulunan Yayın Hakları Sözleşmesi 21 Kasım 2016 tarihinde 5 sezonluk imzalanmıştır. Yürürlükte bulunan Yayın Hakkı Sözleşmesine ait Şartname, Kulüpler Birliği Vakfı temsilcilerinin de bulunduğu Yayın İhalesi Komisyonunda görüşülmüş ve oluşturulan komisyonun görüşleri doğrultusunda ihale şartnamesi hazırlanmış ve ihale neticesinde Yayın Hakkı Sözleşmesi, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. ile imzalanmıştır.

Sözleşme döneminin evvel iki sezonu süresince sözleşme şartlarına göre bütün tahsilatlar yapılarak Kulüplerimize dağıtılmıştır.

Sözleşmenin üçüncü sezonunun başlangıcında döviz ve enflasyon koşulları gereği Kulüpler Birliği’ne bilgi verilerek ve yetkililerinin görüşleri de alınarak, sözleşme bedelinde indirim yapılmıştır. Yapılan indirimler sizlerin ve kamuoyunun bilgisi dahilindedir.

Akabinde, 2019-2020 futbol sezonunun 2. yarısında bütün dünyayı ve ülkemizi tesiri altına alan Covid-19 salgını hasebiyle futbol müsabakalarının durmak zorunda kaldığı dönemde başta alakalı dönemdeki Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı, Vakfınızın temsilcileri ve takim temsilcileriyle yaşanan asama ile alakalı toplantılar yapılmıştır.

Bu toplantılar; TFF ile Yayıncı Kuruluş, TFF, Yayıncı kuruluş ve Kulüpler Birliği, Kulüpler Birliği ve Yayıncı kuruluş katılımıyla Bir hayli sefer gerçekleştirilmiştir. Nihayetinde 12.06.2020 tarihinde müsabakalar oynanmaya başlamış ve dönemin Kulüpler Birliği Vakfı Başkanının bilgisi dahilinde 2019-2020 sezonuna ait Covid-19 salgınının yarattığı menfi etkiler göz önünde bulundurularak sözleşme bedelinde indirim yapılmasına ait Yayıncı Kuruluşla anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonlarinda ise Covid-19 salgının ayni ritimde devam etmesi hasebiyle Yayıncı kuruluş tarafından sözleşme bedelinde indirim yapılması istek edilmiş, tekrar bu hususlar ile alakalı dönemin Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve kulüplerimizin bilgisi dahilinde müzakereler gerçekleştirilmiş ve nihayetinde 17.11.2020 tarihinde T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Kamuoyuna duyurularak, 2020-2021 sezonu bedeline ait yayıncı ile ek sözleşme imzalanmıştır.

Bununla birlikte Yayıncı Kuruluş, 2020-2021 sezonu yayın ücreti üzerinde anlaşmanın sağlandığı 17.11.2020 tarihinden ardindan ticari işletmelerin kapatılması ve kulüpler tarafından yayıncı kuruluş aleyhine yapılan protestolar nedeniyle, bu sezona ait sözleşme bedelinde tekrar indirim istek etmiştir.

Yayıncı Kuruluşun bu talebi, TFF tarafından onay edilmemiş ise de 2020-2021 sezonu nihayet taksiti sözleşmede anlatilan süre içinde ödenmemiş, dahada ardindan 150.000.000 TL’lik, kısmi tek ödemede bulunulmuştur. Halihazırda Yayıncı kuruluş tarafından 2020-2021 sezonu nihayet taksitine ait TFF’ye 142.000.000 Lira meblağında tediye yapılması beklenmektedir. mevzubahis konuya ait İhtiyaç duyulan yasal bildirimler süresi içinde yapılmış ve asama takip edilmektedir.

Aynı şekilde Yayın Hakları Sözleşmesinin nihayet dönemine ilişkin, siz Kulüpler Birliği’nin bilgisi dahilinde müzakereler ve toplantılar ayni ritimde devam etmekte olup, 2021-2022 futbol sezonu evvel taksitine ait yasal bildirimlerin yapıldığını belirtiriz.

Yukarıda anlatilan sebeplerle, “Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki ciddiyetten ırak ilişki” hasebiyle kulüplerin finansal zarara uğratıldığı şeklindeki ithamlar Katiyen onay edilemez. TFF, kulüplerimizin ve Türk futbolunun çıkar ve haklarını savunmak amaciyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir.

Merkez ortada hakem Kurulu, düzen heyeti ve Tahkim Kurulu’nun atama ve işleyişleri hakkında:

Merkez ortada hakem Kurulu, düzen Kurulları ve Tahkim heyeti 5894 sayılı ülkemiz Futbol Federasyonu kuruluş ve Görevleri ile alakalı kanun ve TFF Statüsü’nde için usul ve yetkiye dayanarak görevlendirilmektedir. TFF Statüsü uyarınca bahse mevzu kurullar görevlerindebağımsızdır.

TFF yönetiminin, ortada orta hakem Kurulu, düzen heyeti veyahut Tahkim heyeti üyelerini görevden alma ve yenisini atama yetkisi bulunmamaktadır. Üyeler istifa etmedikçe veyahut çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi atanamaz.

Yazınızda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve halk Denetçiliği müessesesi kararına atıfla “Türk Futbol yargı sisteminin bağımsız ve genel heyet tarafından seçilerek oluşturulması” istikametindeki talebinize ilişkin, evvela anımsatmak isteriz ki, hususi haklar hükümlerine tabi, özerk ve genel idareye bağlı olmayan TFF, halk Denetçiliği Kurumu’nun denetim kapsamında değildir.

Bahse mevzu AİHM kararında TFF haklar kurullarının genel heyet tarafından seçilmemesi tek ihlal olarak görülmemiştir. Bilakis, 28 ocakta 2020 tarihindeki Ali Rıza ve Diğerleri-Türkiye kararında, TFF genel heyeti delegelerinin hatri sayilir büyüklükte çoğunluğunun takim delegelerinden oluşuyor olduğu belirtilerek, kulüplerin faal olduğu genel Kurul’un seçmiş olduğu yönetim Kurulu’nun Tahkim Kurulu’nu atıyor olması eleştirilmiştir.

Bununla birlikte kararda; Tahkim Kurulu’nun yönetim heyeti tarafından atanması usulünün tek başına tarafsızlık ilkesini zedelemeyeceği, üyelerin görevlerini adina getirirken tek baskıya maruz bırakılmaması, hiçbir yönerge almaması ve görevlerini tam tek bağımsızlıkla adina getirmesi koşulları sağlandığı takdirde, tek mahkemenin azalarının atanması şeklinin tek başına o yargı uzuvunun bağımsızlığına ve tarafsızlığına zarar vermeyeceği tespit edilmiştir.

Bir başka ifadeyle, Tahkim heyeti ve başka yargı kurullarının yönetim heyeti tarafından atanması veyahut genel heyet tarafından seçilmemesi AİHM tarafından ihlal olarak görülmemektedir.

Bununla birlikte, AİHM kararında somut olarak anlatilan heyet azalarının görev süreleri, bağımsızlık beyanı, göreve başlamadan evvel yemin etmeleri benzeri eksikliklerin ortadan kaldırılması için, 2020 senesi genel Kurulu’nda durum farklığı maddesi gündeme alınmıştır.

Fakat 2020 genel Kurulu’nda durum farklığı amaciyla İhtiyaç duyulan var olan delege tam sayısının minimum üçte ikisinin katılımının bulunmaması hasebiyle alakalı gündem maddesi görüşülememiştir. TFF haklar Kurullarının yapısına ait durum farklığı önerisi, 28.07.2021 tarihinde yapılacak TFF alışılmış olan genel heyeti Gündemine tekrar alınmıştır. kroki durum değişikliği, 12.07.2021 tarihinde bütün genel heyet delegelerine gündem ve ekleriyle birlikte gönderilmiş olup, Ayrı olarak yazımızın ekinde yer almaktadır.

KULÜP LİSANS VE FİNANSAL FAİR PLAY TALİMATI KRİTERLERİ HAKKINDA:

UEFA ve alakalı heyeti CFCB ile yapılan görüşmelerde, Kulüplerimizin mali yapılarının sürdürülemez vaziyete gelmesi hasebiyle tertemiz tek denetim modeli ihtiyacı doğduğu tarafımıza iletilmiştir.

Bu kapsamda Takım Harcama Limitleri yasama geçirilmiştir. 2019 Haziran ayında yürürlüğe giren Takım Harcama Limitlerini ihtiva eden takim Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı; Kulüpler Birliği, Bankalar Birliği ve UEFA’ya danışılarak takim temsilcilerinin katılımıyla ortaklaşa hazırlanmıştır. Bu durum dönemin Kulüpler Birliği Başkanı ve Bir takım takim Başkanlarının medya izahlarıyla da sabittir.

Özellikle UEFA, bütün Avrupa kulüplerinin doğal olduğu Finansal Fair Play kaidelerine Türk kulüplerinin de ahenk sağlayabilmesi açısından yönerge farklığı ile alakalı mühim oyun oynamıştır. İlaveten anımsatmak isteriz ki, takim Lisans ve Finansal Fair Play Talimatında yapılan değişikliğin anne sebeplerinde birisi de, Kulüplerimizin Bankalar Birliği ile imzaladığı tekrar yapılandırma sözleşmeleridir. Her ne civarindan TFF, bu sözleşmelerde taraf değilse de takim Lisans Talimatında yapılan bu değişiklikler, Kulüplerin Bankalar Birliği ile yaptığı sözleşmeler ile de uyumludur.

Talimatın yürürlüğe girmesini izleyen süreçte, Kulüpler Birliği ile yapılan müzakereler sonrasında, neden 2020-2021 sezonu gerekse 2021-2022 sezonu döneminden evvel talimatta farklıklar yapılmıştır.2021-2022 sezonu amaciyla yaşanan pandemi nedeni ile kulüplerimizin yaşadığı istikbal kayıpları ve yabancı kazanç cinsinden var olan yükümlülüklerindeki artışlar göz önüne alındığı benzeri bilançoları güçlü, borçları az var olan kulüplerimiz amaciyla takım harcama limiti artış oranları arttırılmıştır.

Ayrıca tekrar pandemi koşulları göz önüne alınarak Takım Harcama Limitlerinde evvel sene % 30, 2. sene %15 olan, bu sezon kaldırılmak üzere tasarilanan onay edilebilir sapma oranı, 2020-2021 sezonunun da üstüne çıkartılarak %25 olarak onay edilmiştir. 2021-2022 sezonlarinda yabancı oyuncu ücretleri evvelki sene vasati kurları ile (1 avro = 8.96 TL) ile sabitlenmiştir. İlaveten bu sezon yapılan farklık ile takım harcama limitleri arttırma oranları esnetilerek, net borçları net gelirlerinin yarısından az var olan kulüplerin istikbal artışlarının (UEFA gelirleri, kapital artışları ve talimatta anlatilan başka bütün istikbal artışları için) 1/3’ünü değil %100’ünü takım harcama limitlerini arttırmak amaciyla kullanılması sağlanmıştır. Net borçları net gelirlerinin yarısından çok ama iki katından az var olan kulüpler, sezon içinde istikbal artışlarının 1/3’ünü değil 2/3’ünü kullanabilecektir.

Tüm bu çalışmalar, Kulüpler Birliği ile müsterek yapılan hazırlıklarla yürütülmüştür ki, her geçen vakit dahada iyi tek yapıya kavuşan sistemin beynelmilel standartlarda olduğu UEFA’nın değerlendirmeleri ile de sabittir. Bugüne civarindan olduğu benzeri mevzubahis talimatla alakalı taleplerinizi, takim Lisans Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda her vakit değerlendirmeye açık olduğumuzu bildiririz.

“YABANCI OYUNCU SAYISI HAKKINDA”

UEFA’nın Avrupa liglerindeki yabancı oyuncu sınırlamaları ve Süper Lig ile başka Avrupa liglerini kapsayan verileri incelendiğinde, yabancı futbolcuların transferi ve ücretleri amaciyla yapılan tediye ve üstlenilen yükümlülüklerin denetim edilmesi gerekliliğini alana çıkarmıştır.

Süper Lig’de; on sene evvel tek sezonda tescil edilen yabancı futbolcu sayısı 150 iken, iki katından çok çogalarak geçen sezon 356 olmuştur. UEFA’nın incelediği 11 Avrupa ligi arasında Yalnızca İngiltere ve İtalya’da yabancı sayısı Süper Lig’in üstündedir.

Süper Lig’deki türk mali oyuncu oranı %75’ten %59’a düşmüştür, bu rakam Hırvatistan’ın derhal peşinden maksimum düşüş olarak dikkat çekmektedir.

Süper Lig’de oynayan oyuncuların ıslak ortalaması Avrupa’nın en yükseğidir. Yabancı oyuncu yaşı Hollanda’da 23 iken Süper Lig’de 28’dir. tasima değerlendirmeleri yapıldığında, yabancı sınırlamasının kaldırılması ile 30 ıslak altı Türk oyuncuların adina 30 ıslak üstü yabancı oyuncular geldiği net tek şekilde gözlemlenmiştir.

En mühim konulardan birisi, Süper Lig’in tasima gelirlerinin çok düşük olmasıdır. Oyuncular maksimum değerlerinden satın alınmaktadır. türk mali oyuncularını yetiştiren Belçika, Hollanda ve Portekiz, Süper Lig kulüplerimizin ele geçirdiği tasima gelirlerinin iki katından çok tasima geliri elde etmiştir.

Ayrıca kamuya açık platformlarda da görüleceği üzere, yabancı sınırlamasının olmadığı dönemde, yabancı kazanç cinsinden oyuncu maliyetleri takim bilançolarını menfi etkilemiş; halka açık dört hatri sayilir büyüklükte kulübün finansal borcu, 2014/15 senesi nihayetinde 1.7 Milyar Lira iken, %330 çogalarak 2020/21 sezonlarinda 7.3 Milyar TL’ye ulaşmıştır. 2020/21 sezonlarinda 356 yabancı oyuncuya 268 Milyon avro ücret ödemesi gerçekleşmiştir.

Yine yabancı sınırlaması öncesi 106 adet var olan FIFA nezdinde açılan itilaf dosyaları, iki katına çıkarak 207 adet olmuş ve meblağ avro bazında %270 çogalarak 18 Milyon Euro’dan 50 Milyon Euro’ya ulaşmış; Lira karşılıkları %722 artmıştır.

Yukarıdaki verilerin de açıkça gösterdiği üzere ve UEFA’nın da desteklediği yabancı oyuncu sayısında sınırlamaya gidilmesi tek zaruret haline gelmiştir. Dolayısıyla neden takim Lisans Sistemi gerekse yabancı kararına ait düzenlemeler, kulüplerimizin uzunca vadede sürdürülebilir finansal yapıya kavuşmaları amaciyla alınmıştır.

Ayrıca tekrar altını çizmek isteriz ki, ivedilikle art alınmasını istediğiniz yabancı kararı, tertemiz verilmiş tek karar değildir. Malumunuz olduğu üzere; yabancı sınırlamasına ait kararlar, 2020-2021 sezonu döneminden evvel alınmış, ama Covid-19 salgınının ayni ritimde devam etmekte olması hasebiyle kulüplerimizden gelen istek üzerine, tek defaya mahsus olmak üzere uygulaması tek sezon ertelenmiş ve bu durum da kamuoyuna duyuru edilmiştir.

Sonuç olarak; göreve başladığımız evvel günden bu yana bendeniz ve yönetim Kurulum, aldığımız bütün kararları, UEFA ve FIFA normları, TFF Kanun, durum ve Talimatları doğrultusunda ve şeffaf tek şekilde, Yalnızca Süper Lig kulüplerimizi değil bütün başka asagi liglerin, amatör liglerin ve futbolun başka paydaşlarının menfaatlerini gözeterek aldığımızı belirtir, müsabakalara çıkmamak benzeri futbol tarihinde yeri bulunmayan, FIFA ve UEFA nezdinde onay görmesi mümkün olmayan eylem ve söylemlerin Süper Lig markasına zarar veren ve Türk futbol halkoyu tarafından onay görmeyecek tek tutum olduğunu hatırlatır, tertemiz sezonda bütün kulüplerimize başarılar dileriz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.