Kanun teklifi Meclis’e sunuldu! Borcunu peşin ödeyene ÜFE üzerinden yüzde 90 indirim yapılacak-haberi

İş dünyası ve vergi mükelleflerinin beklediği borçların tekrar yapılandırılması, matrah ve vergi artırımının tekrar düzenlenmesini kapsayan kanun önerisi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Başkanlığı’na sunuldu. AK Parti‘nin sunduğu 15 maddelik kanun önerisi milyonlarca yurttaşı ilgilendiriyor.

BORCA YAPILANDIRMA

Kanun önerininde borç yapılandırmasının yanı sıra, matrah ve vergi artırımı, kasa ve ortaklar cari hesap düzeltmeleri, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, stok düzeltme beyanı, işletme aktifine kayıtlı taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi benzeri Bir hayli düzen etme yer alıyor. Vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden evvelki kesinleşmiş borçlar yapılandırma kapsamına alındı.

Sabah’ta bulunan habere göre, başvurular 31 Ağustos 2021 tarihine civarindan yapılabilecek. Alacakların işlenmiş var olan gecikme faizleri silinecek onun adina Yİ-ÜFE katsayısıyla nema hesaplanacak ve borçluya 6, 9, 12 ve 18 taksit şeklinde ve ikişer ayda tek ödemeli seçecek sunulacak. İlk taksit ödemeleri, Eylül 2021 ayı sonuna civarindan yapılacak.

ÖNCEKİLERE DE VAR

İlk iki taksit ödendikten ardindan tek takvim seneninde iki taksit ödememe Başka bir deyişle taksit atlatma hakkı var, bu vaziyette yapılandırma bozulmayacak. Ancak, süresinde ödenmeyen iki taksidin, nihayet taksidi izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenecek.  ters halde yapılandırma ihlal edilmiş sayılacak, ödenen tutarlar yapılandırma öncesi borç tutarına mahsup edilecek. dahada evvel yapılandırmadan istifade eden ama taksitlerini ödemeyenler de yapılandırmadan borçlarının yüzde 10’unu ödemiş olmak şartıyla yapılandırmadan yararlanabilecek.

KAYITDIŞI EMTİA, MAKİNE VE DEMİRBAŞA STOK AFFI

Teklifle işletmede var olduğu halde işletmenin muhasebe kayıtlarında yer almayan Başka bir deyişle kayıt dışı kalmış emtia, makine ve teçhizat, demirbaşların işletme kayıtlarına alınmasına imkân verilecek. Bunların stok affı kapsamında kayıtlara alınabilmesi amaciyla KDV ödenmesi gerekecek. Bu şekilde kayıtlara intikal ettirilecek; makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtia genel orana Başka bir deyişle yüzde 18 elbet ise, bunların rayiç bedeli üzerinden yüzde 10 oranı; indirimli orana yüzde 1, 8’e elbet ise, bunların rayiç bedeli üzerinden elbet oldukları oranın yarısı esas alınmak suretiyle KDV hesaplanacak.

PEŞİN ÖDEME YAPANLARA BÜYÜK İNDİRİM

Peşin ödemeyi seçenek eden borçlulara hesaplanan ÜFE tutarından da yüzde 90 indirim yapılacak. İlk iki taksit tediye süresi içinde borcunu Tamamiyle ödeyen borçlulara ÜFE’de yüzde 50 oranında indirim uygulanacak. öneride dava açma süresi geçmemiş veyahut dava safhasında bulunan netleşmemiş amme alacaklar da yapılandırılacak.

Matrah ve vergi artırımına ait kararlar saklı kalmak şartıyla, düzenlemenin yayımı tarihinden evvel başlayan ama tamamlanamamış bulunan vergi incelemeleri, takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine ayni ritimde devam edilecek. Bu işlemler neticeninde düzen eden ve yasanın yayım tarihinden ardindan tebliğ edilen ihbarnameler üstüne mükellefler bu madde hükmünden istifade etmek amaciyla 30 vakit içinde vergi dairelerine başvurabilecekler.

Bu vaziyette da, tarh edilen verginin yüzde 50’si ile bu tutara hesaplanan gecikme Getiriyi adina Yasanın yayımı tarihine civarindan hesaplanacak Yİ-ÜFE meblağı ve Yasanın yayımı tarihinden ardindan ihbarnamenin tebliği üstüne dava açma süresinin bitim tarihine civarindan hesaplanacak gecikme Getiriyi tutarının öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, var olan yüzde 50 vergi aslı ile bu vergilere tatbik edilen gecikme Getiriyi ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

FETÖ’CÜYE bağışlama YOK

Defter, kayıt ve dokümanları yok edenler veyahut defter sahifelerini yok ederek adina başka yapraklar koyanlar veyahut hiç yaprak koymayanlar veyahut dokümanların asıl veyahut suretlerini Tamamiyle veyahut kısmen sahte olarak düzenleyenler veyahut bu fiiller hasebiyle incelemesi ayni ritimde devam edenler ile pkk terör suçundan karar giyenler, haklarında pkk terör örgütlerine veyahut ulusal Güvenlik Kurulu’nca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen FETÖ benzeri yapılara üyeliği veyahut iltisakı bulunanlar matrah ve vergi artırımından yararlanamayacak.

ESNAFA VE KREDİ BORCUNA SİCİL AFFI

Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve kredilerini vaktinde ödemeyenler, yükümlülüklerini adina getirdiği halde geçmiş menfi kayıtlar dikkate alınmayacak. Odalara var olan aidat borçları da yapılandırma kapsamında alındı. SGK’nın iş kazası, iş hastalıkları benzeri nedenlerle işverene rücu edilen alacakları ve çalisma süresini tamamlamis Başka bir deyişle emekli aylıklarından yersiz ödenenlerden kaynaklı alacakları, tarım Bağ-Kur’lularının prim borçlarına karşılık sattıkları mahsul bedellerinden kesinti yapılmak süretiyle SGK’ya ödenmesi koşul olan prim alacakları da yapılandırma kapsamında. Belediyelere var olan borçlar da yapılandırılacak.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

Yasa önerininde matrah ve vergi artırımı düzenlemeleri de yer alıyor. Matrah artırımı, senelik istikbal ve kurumlar vergisi beyanları için; vergi artırımı ise KDV ve stopaj gelir/kurumlar vergisi beyanları amaciyla olacak. 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları amaciyla senelik istikbal ve kurumlar vergisi ile KDV ve gelir/kurum stopaj beyanları amaciyla matrah ve vergi artırımı yapılabilecek.

2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemlerine ait olarak verdikleri kurumlar vergisi beyannamelerinde vergiye elbet kuruluş kazancı (matrah) beyan eden kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu senelere ait vergi matrahlarını; 2016 senesi amaciyla yüzde 30, 2017 senesi amaciyla yüzde 30, 2018 senesi amaciyla yüzde 25, 2019 senesi amaciyla yüzde 20 ve 2020 senesi amaciyla yüzde 20 oranlarından az olmamak üzere artırmaları koşulu getirildi. KDV’de ise, 2016 senesi amaciyla yüzde 3, 2017 senesi amaciyla yüzde 3, 2018 senesi amaciyla yüzde 2,5, 2019 senesi amaciyla yüzde 2, 2020 senesi amaciyla yüzde iki vergi artırımı yapılması gerekiyor. Stopaj gelir/ kurumlar vergisi beyanlarında ise, 2016 senesi amaciyla yüzde 5, 2017 senesi amaciyla yüzde 5, 2018 senesi amaciyla yüzde 2, 2019 senesi amaciyla yüzde 3, 2020 senesi amaciyla yüzde üç vergi artırımı yapılması gerekiyor.

Matrah ve vergi artırımında bulunmak isteyenler 31 Ağustos 2021 tarihine civarindan başvuruda bulunabilecekler, evvel taksidi Eylül 2021 ayı sonuna civarindan olmak üzere ikişer aylık dönemler seklinde 6 eşit taksitte ödeyebilecekler. Matrah ve vergi artırımında bulunanlar, bu vergileri, öngörülen süre ve şekilde ödememeleri seklinde artırım hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedecekler. Artırım yapılan senelere ait devreden zararlarının yüzde 50’si silinecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir