• Mobil Sayfamız
 • Facebook Sayfamız
 • Twitter Sayfamız
 • Google Plus Sayfamız
 • RSS Servisimiz
 • Android Uygulamamız
 • iOS Uygulamamız
Katar Ablukası Amasya'da Protesto Edildi
​​​​​​​Gökbir (Gönüllü Kuruluşlar Birliği), Amasya Yavuz Selim Meydanında yaptığı basın açıklamasıyla Katar ablukasını protesto etti.
11 Haziran 2017 / 09:07

Amasya’da emperyalist A.B.D ve yerli işbirlikçileri olan Suud, Mısır, Ürdün, Bahreyn yönetimleri lanetlendi, kardeş ülke Katar’ın yanında olunduğunu ifade edilen basın açıklaması gerçekleştirildi.

Yoğun bir katılımın olduğu açıklamada, Gök-Bir platformu üyeleri, Amasya Ak parti İl Başkanı Mehmet Ünek ve yönetimiyle birlikte kurum amirleri, Yavuz Selim meydanında bir araya gelerek Katar’da emperyalist zorbalar ve onların figüranlarının uydurma sebeplerle ortaya koyduğu ambargoya karşı tek yürek oldu.

Programın sunumunu yapan Özgür-Der Amasya temsilcisi Özgür Eryiğit, “Emperyalist devletlerin işgal ettiği topraklarımızdan çekilirken kendilerine bağlı yerli işbirlikçileri yönetimlere getirdiğini, Müslümanlara karşı ceberut, fakat varlıklarını borçlu oldukları güçlere karşı köle gibi bağlı bulunan körfez monarşilerinin bugün Katar’a karşı yeni bir rol üstlendiklerini ifade etti. Küresel güçlerin kendi çıkarlarına uygun bir terör tanımı yaptıkları bölgede köleliğe razı olmayan yapı ve ülkeleri terörist ilan ettiklerini belirtti. Mısırda binlerce kişiyi katleden Sisi cuntası terörist kabul edilmezken, Müslüman kardeşler, Hamas gibi kendi topraklarını savunan yapılar terörist! İlan edilmektedir. Katarda ortaya konan dayatmanın Mısırdaki ve Türkiye’deki darbe girişimlerinden bağımsız olmadığını, Hükümetin gerek siyasi gerek ekonomik ve askeri anlamda Katarın yanında yer alan icraatlarının desteklenmesi gerektiği ifade etti.

Basın açıklamasını İlim Yayma Cemiyeti Amasya şubesi başkanı Av.Nuri Eken okudu .Eken açıklamada kısaca şu hususları belirtti. ‘Emperyalist güçler 19.yy’dan bugüne, hatta daha da geriye gidersek haçlı saldırılarından bu yana sürekli olarak İslam ümmetini parçalamak için kullandıkları ‘savaşla işgal edemediğin toprakları gönüllü işbirlikçileri eliyle böl, parçala ve yönet’ taktiklerini bugün Katar’da uygulamaya koymaya çalışmaktadırlar.

Adım attıkları her ülkede fitnenin, ölümlerin, savaşın, zulmün, açlığın eksik olmadığı küresel güçler iftiralar üzerinden Katar’ı teröre destek vermekle itham ederek, İslam Coğrafyasına yeni bir operasyon yapmayı planlıyorlar.Özellikle Müslüman Kardeşler Teşkilâtı (İhvân) destekçisi isimlere listede ağırlık verilmesi, Katar’la yaşanan krizde İhvân’ın ana nedenlerden biri olduğu gerçeğini bir kere daha hatırlatıyor.

Bizler Amasya’da faaliyet gösteren Gönüllü Kuruluşlar Birlikleri (Gök-Bir) olarak kan ve gözyaşı içinde boğulan Ümmet Coğrafyasında terörün ve kaosun artık sona ermesini, adaletin ve barışın yeniden Müslümanlar eliyle dünyaya hakim olmasını diliyor, küresel stratejiler ve iğrenç iktidar hesapları ile Katar üzerinden Ümmete ve Türkiye'ye yapılan operasyonları ve kirli ittifakları şiddetle ve nefretle lanetliyor, dost Katar'ın yanında olduğumuzu buradan tüm dünyaya ilan ediyoruz.

Basın açıklamasının okunması esnasında "Katil Suud- Katil Sisi, Katar Halkı yalnız değildir, İhvan'a Hamas'a direnişe bin selam, Kahrolsun ABD- Kahrolsun İsrail) sloganları atılarak tekbirler getirildi. Ardından Amasya İ.H.H.İnsani yardım derneği başkan yardımcısı Fatih Akgül’ün yaptığı dua ile basın açıklaması sona erdi.

amasya-20170610-01.jpg

amasya-20170610-02.jpg

amasya-20170610-03.jpg

amasya-20170610-04.jpg

amasya-20170610-05.jpg

amasya-20170610-06.jpg

Basın açıklamasının tam metni:

EMPERYALİSTLER VE ONLARIN UŞAKLARI: KATAR YALNIZ DEĞİLDİR!

Emperyalist güçler 19.yy’dan bugüne, hatta daha da geriye gidersek haçlı saldırılarından bu yana sürekli olarak İslam ümmetini parçalamak için kullandıkları ‘savaşla işgal edemediğin toprakları gönüllü işbirlikçileri eliyle böl, parçala ve yönet’ taktiklerini bugün Katar’da uygulamaya koymaya çalışmaktadırlar.

 1. tüm İslam coğrafyasını kendi çıkarları için dizayn etmek isteyen A.B.D ve onun kadim dostu İsrail ne yazık ki kendi Müslüman halklarına karşı merhametsiz ve acımasız olan fakat emperyalistlerin boyunlarına taktıkları prangaları gururla taşıyan Suudi Arabistan, Mısır, Yemen, Bahreyn, Ürdün yönetimleri kendileri gibi köleliğe razı olmayan Katar’ı yola! getirmeye çalışmaktadırlar.

Adım attıkları her ülkede fitnenin, ölümlerin, savaşın, zulmün, açlığın eksik olmadığı küresel güçler iftiralar üzerinden Katar’ı teröre destek vermekle itham ederek, İslam Coğrafyasına yeni bir operasyon yapmayı planlıyorlar.

Sahte devrimler, askeri operasyonlar, suikastler, işgaller ve ekonomik operasyonlarla bölgeyi terörize eden haçlı ittifakının ve işbirlikçilerinin tek amacı Ortadoğu kaynaklarını kontrol altında tutmak, silah satışlarını arttırmak ve Müslümanlar arasında çatışma çıkararak büyüttükleri fitne ateşinde daha çok Müslüman kanı akıtmaktır.

Biz biliyoruz ki, Katar'a karşı yürütülen bu operasyonun en büyük sebebi Osmanlı'dan bu yana Ümmetin ve Türkiye'nin yanında yer alması, emperyalizme boyun eğmemesidir.

Katar’ı havadan, karadan ve denizden kuşatma altına alan Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Bahreyn, ablukayı daha da daraltma adına, önceki akşam 59 şahıs ve 12 kurumun yer aldığı bir “terör listesi” yayımladı.

Özellikle Müslüman Kardeşler Teşkilâtı (İhvân) destekçisi isimlere listede ağırlık verilmesi, Katar’la yaşanan krizde İhvân’ın ana nedenlerden biri olduğu gerçeğini bir kere daha hatırlatıyor.

91 yaşındaki Mısır asıllı âlim ve davetçi Yûsuf el Karadâvî, “terör listesi”nin en dikkat çeken ismi. Aynı zamanda Dünya Müslüman alimler birliği başkanı olan, 1961’den bu yana Katar’da yaşayan ve aynı zamanda Katar vatandaşı olan Karadâvî Arap dünyasında o kadar sembolik bir şahsiyet ki, boykotçu ülkelerin basın-yayın organları iki gündür kendisi hakkında her türlü tezvirat yapıyor.

Katar’la ilgili böylesine kapsamlı bir karalama ve yok etme kampanyasına girişen boykotçu ülkeler, kendi halklarının gerçekleri öğrenmelerinden o kadar korkmaktadırlar ki bu ülkelerde sosyal medya üzerinden Katar hakkında olumlu fikir beyan etmek 5 ilâ 15 yıl arasında hapis cezası verilmesi resmen ilan edildi.

Katar Mursi'ye yapılan darbede, İhvan'ın yanında durdu, İhvan'ı destekledi, darbecilere açık tavır koydu. Gazze'de Hamas'ı asla yalnız bırakmadı. İsrail’e meydan okudu.15 Temmuz'da Türkiye'nin yanındaydı, Katarlı kardeşlerimiz sabaha kadar Türkiye için dua ettiler. Katar Ortadoğu'daki kirli denklemlerde yer almadı. Hep kendine has bağımsız, onurlu bir dış politika sergiledi.

İşte bu yüzden, Katar'a yönelik operasyon, 15 Temmuz'un devamıdır. Katar'a yapılan operasyon aslında Türkiye'ye yapılmaktadır Bu yüzden Katar'ın yanındayız. Katar’ın yalnız olmadığını bütün dünyaya haykırıyoruz.

Günlerdir yaşanan krizin gösterdiği açık bir husus var: Körfez’de şahit olduğumuz manzara, aslında bir “dünya görüşü” kavgası. Katar’ın boğulmak istenmesinin sebebi de temsil ettiği ve savunduğu şeyler. Arap monarşileri ve destekçileri açısından, Katar, kendi varlıklarını ve istikballerini tehdit eden bütün kâbusların toplamı demek aslında.

Bugün buradan sadece Katar’da yaşananları değil Mısır zindanlarını Müslüman kardeşlerle dolduran darbeci Sisi’yi, tarihe tüm insanlığın bir kara lekesi olarak geçecek olan yedi yıldır Suriye’yi işgal eden Rusya,İran,Abd ve onun gayrı meşru çocuğu pyd’yi ,diğerleri gibi terörist olan Daeşi, Musul’u Daeş’den kurtarma bahanesiyle talan eden ABD ve onun görünürde düşman fakat stratejik dostu olan İran yönetimlerini, kutsal Kudüs topraklarını işgal eden Siyonist rejimi lanetliyoruz.

Ey Emperyalistler, ey haçlılar, ey çocuk katilleri, ey silah tüccarları, ey petrol vampirleri... Bütün planlarınız deşifre oldu. Artık kurduğunuz bütün oyunlar biliniyor.

Kanlı ellerinizi topraklarımızdan çekin, kanlı oyunlarınızı Ümmet Coğrafyasından çekin.

15 Temmuz'da Türkiye'de yenilgiye uğrattığımız emperyalistlerin, Katar üzerinden hedeflerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz.

Buradan İslam ülkelerine de sesleniyoruz. Katar'a uygulanan bu yanlış kararlarınızdan bir an önce dönün. Emperyalizmin kanlı ve kirli oyunlarına alet olmayın! Ümmetin beklentisi, aynı coğrafyayı, aynı kültürü, aynı dini ve aynı kaderi paylaşan İslam ülkelerinin, sorunlarını sulh yoluyla çözmesidir. Aksi takdirde bunun faturasını tüm Müslümanlar ödeyecektir. Bunun vebali çok ağırdır. Bölge ülkelerini bu sorumluluk bilinci ve aklıselim ile davranmaya ve sulha davet ediyoruz. Bu konuda Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını da takdirle karşılıyor ve destekliyoruz.

Katar kadar Türkiye de hedefte, Katar ve Türkiye’nin desteklediği İhvanı Müslimin, Hamas ve Suriye Direnişi de. Tuzak büyük, hile güçlü, düşman amansız. Ancak üzerimize farz olan Şeytan ve dostlarıyla savaşmakta kararlı olmaktır. Çünkü Şeytanın hilesi zayıftır.

Bizler Amasya’da faaliyet gösteren Gönüllü Kuruluşlar Birlikleri (Gök-Bir) olarak kan ve gözyaşı içinde boğulan Ümmet Coğrafyasında terörün ve kaosun artık sona ermesini, adaletin ve barışın yeniden Müslümanlar eliyle dünyaya hakim olmasını diliyor, küresel stratejiler ve iğrenç iktidar hesapları ile Katar üzerinden Ümmete ve Türkiye'ye yapılan operasyonları ve kirli ittifakları şiddetle ve nefretle lanetliyor, dost Katar'ın yanında olduğumuzu buradan tüm dünyaya ilan ediyoruz.

Gönüllü Kuruluşlar Birlikleri (Gök-Bir)

 

 

Bu haber 3114 kez okudu
YORUM YAZ
UYARI: Haberler ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik eden yorumlar onaylanmamaktadır.
Eylem ve Etkinlikler Kategorideki Diğer Haberler
“Müminlerin İç İlişkilerinde ve Mücadele Hukukunda Adalet”
Şefik Sevim’in konuşmacı olduğu “Müminlerin İç İlişkilerinde ve Mücadele Hukukunda Adalet” konulu konferans, Tatvan Özgür-Der’de gerçekleştirildi.
“Kerkük’te kazanan İran, kaybeden ise Türkiye, Barzani ve Irak Kürtleri oldu”
Muş Alparslan Üniversitesi’nden Öğr. Gör. İkram Filiz, Kerkük’teki gelişmeleri yorumladı ve son durum üzerinde değerlendirmelerde bulundu.
Van Özgür-Der’de “İnsan-Allah ve İnsan-Eşya İlişkisi” Konferansı
İsmail Ceyran’ın konuşmacı olduğu “İnsan-Allah ve İnsan-Eşya İlişkisi” başlıklı konferans, Van Özgür-Der’de gerçekleştirildi. :
"Kerkük kimin şehri?" tartışmalarının da anlamı kalmadı
"Temel politika Irak’ın Şiileştirilmesidir. Referandum belki bunu öne almıştır. Referandum Türkiye’nin korkularını depreştirmiş ve Türkiye de sessiz kalınca bu örgütün saldırganlığı da artmıştır."
İslam’da Birey-Cemaat Algısı ve İstişare” Konuşuldu
Hamza Türkmen’in “İslam’da Birey-Cemaat Algısı ve İstişare” konulu semineri 13 Ekim günü Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Sivas Özgür-Der’de “Dinin Tahrif Edilmesi” Konuşuldu
Sivas Özgür-Der’de Tufan Caymaz’ın katılımıyla “Dinin Tahrif Edilmesi” konulu bir program yapıldı.
Tatvan Özgür-Der’de Hasan El-Benna Konuşuldu
​​​​​​​Tatvan Özgür-Der’de ‘’Hasan El Benna’nın Hayatı ve Mücadelesi’’ Konuşuldu. Kaynak: Tatvan Özgür-Der’de Hasan El-Benna Konuşuldu
Muş Özgür-Der’de “Babanzade Ahmed Naim” Semineri
Özgür-Der Muş Temsilciliğinin konuğu Abbas Ataman, Muş Özgür-Der Temsilciliği seminer salonunda “Babanzade Ahmed Naim” adlı bir seminer verdi.
Özgür-Der ve Fetih-Der’den El-Bab'a 1000 Koli Gıda Yardımı
Özgür-Der ve Fetih-Der daha önce Fırat Kalkanı Harekatıyla güvenli bölmeye dönüştürülen El-Bab’da ikame eden Suriyeli kardeşlerimize 1000 koli gıda yardımında bulundu.
Bingöl Özgür-Der Üyeleri Piknikte Buluştu
Özgür-Der Bingöl Şubesi üye ve gönüllüleri aileleriyle birlikte piknikte buluştu. Kaynak: Bingöl Özgür-Der Üye ve Gönüldaşları Piknikte Buluştu
Özgür-Der ve Fetih-Der’den İdlib’e 3000 Koli Gıda Yardımı
Rusya, İran ve Esed güçlerinin ağır hava saldırı altında olan İdlib’e Özgür-Der ve Fetih-Der 3000 gıda koli ile 1 tır su gönderdi.
Tatvan Özgür-Der Şeyho Duman ile Hamza Türkmen’i Ağırladı
Bölge ziyaretleri kapsamında çevre illerde konferanslar veren Şeyho Duman ile Hamza Türkmen, birer gün arayla Özgür-Der Tatvan şubesinde bulundular.
 • Güncel
 • Siyaset
 • Ekonomi
 • Eylem ve Etkinlikler
 • Dünya
Gmail, Youtube, android market vb uygulamalar ile izleniyoruz Sürücü Kursu sınavında değişiklik Müftülüğe Nikah Yetkisi Veren Madde Kabul Edildi HDP Bursa il başkanı tutuklandı Frankfurt Başkonsolosluğundan polise "PKK" tepkisi Rektör atamaları Resmi Gazete'de Yolcu otobüsü ile pancar yüklü tır çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı Ardahan'da kar yağışı ve sis yol kapattı EPDK Başkanı Yılmaz: Sistemde kaçak akaryakıt kalmadı
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
YAZARLARIMIZTÜMÜ
ÇOK OKUNANLAR
  GAZETELER
  NAMAZ VAKİTLERİ
  İmsak
  Güneş
  Öğle
  İkindi
  Akşam
  Yatsı
  Haksöz Haber Radyo Selam | Tevhidin Adaletin ve Özgürlüğün Sesi
  © Copyrigth 2015 yonelishaber.com tüm hakları saklıdır.
  Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır ve linklerin sorumluluğu alınmaz. Yazılım ve Teknik Destek : AmdYazılım
  • Rss Servisi
  • Google+ Sayfası
  • Twitter Sayfası
  • Facebook Sayfası