• BIST
  109.156
 • Altın
  153,298
 • Dolar
  3,8173
 • Euro
  4,5053
 • Mobil Sayfamız
 • Facebook Sayfamız
 • Twitter Sayfamız
 • Google Plus Sayfamız
 • RSS Servisimiz
 • Android Uygulamamız
 • iOS Uygulamamız
Faruk Kurt
04 Şubat 2013 Pazartesi 15:35
İnteraktif Kur’an Okumaları-3

 

DUAMIZ OLSUN “ALAK 15-19”

Kovulmuş şeytan ve dostlarının şerrinden Rahman ve Rahim olan Allah’a sığınırız.

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât u selâm da Hz. Muhammed'e, onun âline ve ashabına olsun.

Ey sonsuz derecede büyüklük, yüce azamet ve hışım sahibi” CELİL olan Allah’ım!

Sözlerine; engelleyicilere bir reddiye ve aynı zamanda onlara bir ültimatom ifadesi içeren “Hayır…” ile devam ederek, onlara “sakın ha!” diyorsun. O zalimler, zannetmesinler ki yaptıkları bunca zulümler karşılıksız kalacak! “…Eğer o…”nlar bu haksız ve kötü olan davranışlarına “...bir son vermeyecek olursa…” deyip, onları tehdit ediyorsun. Sözlerine “…andolsun…”ki diyerek devam edip bu yeminini pekiştiriyorsun. “Peki, ya rabbi! Onlara nasıl bir müdahalede bulunacaksın?” diye sormamıza fırsat vermeden, onları nasıl bir zillet içerisinde yakalayacağını anlatan tabloyu gözümüzün önünde canlandırıyorsun. “…Onu perçeminden tutup…” cehenneme doğru, köpek sürükler gibi “…sürükleyeceğiz!..” diyorsun ve o perçemin hangi özelliklere sahip olduğunu da “…O yalancı, o günahkar perçeminden” (15-16) diyerek bizlere tarif ediyorsun.

Rabbimiz! Hiç şüphe yok ki sen o zalimleri; yürekleri ağza getirici bir ifade tarzı ile uyarıp, ikaz ediyorsun.

Ey Allah’ım! Celal’in hakkı için, o azmış olan Ebucehil ve çağdaş takipçilerini, yapmış oldukları zulümlerine bir son vermeyecek olurlarsa, ahirette rezil ve rüsva bir şekilde azaba uğratacaksın. Ey Allah’ım! O zalimlerin haseten Beşşar Esad’ın dünyadaki zillet içerisinde yok edilişlerini de bize göster, tıpkı Saddam Hüseyin’in ve diğer zalimlerin yok edilişini bize gösterdiğin gibi.

Rabbimiz! Sen görüyor ve şahit oluyorsun ki, Ebucehil’in takipçileri günümüzde de, hem söz, hem de eylem olarak yalanlamaya devam ediyorlar. Onlar söz ile senin elçi göndermediğini söylemek tarzı ile sana karşı; onu “yüceltip, alçaltmak“ sureti ile de o Elçi’ye karşı bir yalanlama ve inkâr içerisindedirler. Rabbim, geçmişte olduğu gibi bugün de senin davetçilerini  “yalancı, meczup, yobaz, terörist” vb. ifadeler kullanmak suretiyle yalanlıyorlar.

Rabbim! Onlar geçmişte aşiretlerine, mal ve sayıca çokluklarına güvenip, yalanladıkları gibi, bugün de; NATO’ya, BM’lere, ABD’ye, iktidarlarına, meclislerine, kurultaylarına, delegelerine, ordularına vb. oluşturdukları şer ittifaklarına güvenerek sözlü ve fiili bir yalanlama içerisine giriyorlar.

Ey Allah’ım! Bu şer alın’ın sahipleri dün olduğu gibi, bugün de sana karşı savaş ilan etmiş; direten, azgın, kibirli ve nankör insanlardır. Rabbim! Hiç şüphe yok ki; onları, seni hesaba katmayan bir yaşam içerisinde olduklarından dolayı hesaba çekeceksin.

Rabbimiz! O zalimlerden ve yaptıklarından bizleri uzak eyle. Sana ve senin davetçilerine karşı bir yalanlama içerisinde olanları, seni hesaba katmadan bir yaşam sürenleri sana havale ediyoruz.

Ya ilahi! Onlar her türlü çokluk ve güçlerine güvenerek, sonradan karşılaşacakları azabı dikkate almadan seni yalanlıyorlar. Rabbimiz! Biz de senin rahmetini ve merhametini umarak bize gönderdiklerini tasdik ediyoruz. Rabbimiz! Ahirette onlarla bizleri bir tutma, onları çarptıracağın bu şiddetli azaptan bizleri muhafaza eyle.

Ey! “düşmanlarından öç ve intikam alan, mücrimleri cezalandıran” MUNTAKİM olan Allah!

Tehditlerine “O zaman…” diyerek devam ediyorsun. O zalimlerin yardıma çağıracak birileri varsa   “…çağırsın bakalım…” diyerek o zalimlere meydan okuyorsun. Kimi çağırmalarını gerektiğini de söyleyerek, dünyadaki en çok güvendikleri “meclisini”(17) çağırabilirler diyorsun.

Rabbim! Onlar dün olduğu gibi bugün de meclislerinde, parlamentolarında, senetolarında ve dahi kurultaylarında kararlar alıp küfürlerini, zulümlerini örgütlü bir şekilde icra ediyorlar. Bunun en büyük örneğini bugün biz Suriye’de, Mali’de yaşanan zulümler üzerinden görüyoruz. Zalim Esed zulümlerini desteklemek için Rusya’yı, Çin’i, İran’ı ve yine zalim Mali hükümeti de Fransa’yı yardıma çağırıyor.  Mazlum, Mustazaf, Müslüman Suriye ve Mali halkları ise; “Allah’tan başka yardımcımız yok!” diyerek yalnızca seni yardıma çağırıyorlar.

Rabbimiz! Ahirette seninle savaşa tutuşan, bu zalim kullarının cezasını vereceksin, bunda hiçbir şüphe yok. Rabbimiz! Sen Ebucehil zalimini Bedir günü zelil aşağılık bir şekilde canını alarak, onun zilletini dünyada iken tüm müminlere gösterdin. Ey Allah’ım! Ebucehilin günümüz takipçisi olan tağut ve zalimlerin de zelil bir şekilde yok edilişlerini bize göster.

Rabbimiz! Dünyada yalnızca seni ilah edinen, tüm sahte ilahları özellikle Beşşar Esed’in ve Fransa’nın sahte ilahlığını reddeden, bu mümin kullarını yalnız ve yardımcısız bırakma. Onlara zafer nasip et Allah’ım!

Ey Allah’ım! Hiçbir şeyin ve hiçbir kimsenin bir fayda, bir torpil sağlayamayacağı o gün, bizleri kaybeden zavallıların safında değil de, kurtulanların safında olan kullarından eyle.

Ey “iktidar sahibi, her şey üzerinde istediğini yapma kuvvetine sahip” MUKTEDİR olan Allah’ım!

Onlara önce; çağırabilecekleri yardımcıları çağırsınlar diyerek bir imkân sunuyorsun.  Sonra, “biz de” diyerek onların karşısına, güçlü, kuvvetli, çok haşin cehennemin kolluk kuvvetleri olan  “Zebanileri”ni getirerek, onları “çağıracağız”(18) diyorsun.

Ey Allah’ım! Sen güçlü kuvvetli, elinden kimsenin kaçıp kurtulmaya güç yetiremeyeceği azap meleklerinin sahibisin. İnsanlardan ve cinlerden azmış olan kullarını, hiç şüphe yok ki bu azap meleklerinin eline teslim edeceksin.

Ebucehil ve çağdaşlarına; yandaşlarını, meclislerini ve aşiretlerinden akıllarına kim geliyorsa yardıma çağırsınlar diyerek onlara meydan okuyorsun ve onların karşısına da, onları tuttukları gibi cehenneme atacak olan güçlü, kuvvetli meleklerini çıkaracağını söylüyorsun.

Rabbimiz! Hiç şüphesiz ki senin tutman ve yakalaman çok şiddetlidir. Rabbimiz sen şahitsin ki; bugün Mali’deki Fransız zalimleri ve Suriye’deki Esed güçleri senin mümin kullarını tuttukları gibi toprağa diri diri gömüyorlar. Rabbimiz sen bu zalimleri ve diğer zalim kullarını o kuvvetli olan meleklerine teslim et, teslim et ki onlara bir an olsun göz açtırmasınlar ve onlara acımasınlar, onları tuttukları gibi cehenneme atıversinler.

Rabbimiz! Bizler kendi güçsüzlüğümüzün, acizliğimizin farkında olarak, her daim seni yardıma çağırıyor; yalnızca sana kulluk edip sadece senden yardım bekliyoruz. Rabbimiz! Bizleri, o zalimleri uğratacağın aşağılık azabından muhafaza eyle.

Rabbim! “Bizlere katından bir yardımcı gönder!” diyerek yalnızca seni yardıma çağıran yeryüzünün tüm mazlum, mustazaf ve müslüman halklarına gaybi yardımlarını ve müminlerinin eliyle de görülen yardımlarını gönder.

Ey Allah’ım! Sen hiç şüphesiz ki o zalim kullarına, o kuvvetli meleklerin aracılığı ile ahiret azabını tattıracaksın. Rabbimiz! O zalim kullarına güçlü kuvvetli mümin kulların aracılığı ile de dünya azabını tattır ve onların dünyada uğrayacakları bu aşağılık azabını da bizlere göster.

...

Ey “duaları kabul eden, kendisine yönelenlere icabet eden” MUCİB olan Allah!

Sözlerinin devamında, kesin bir ret ifadesi olan “Hayır..” diyerek, hem o zalimleri davalarından vazgeçirmek için bir reddiye, hem de bizlere o zalimlerin tüm engelleme ve  oyunlarına  karşı uyanık olup,   “…ona…” ve onların çağdaşlarına asla uymamamızı, “…itaat etme…”memizi, onlara boyun eğmememizi bizlere öğütlüyorsun. Rabbimiz! Ruh, beden ve çabalarımız ile sadece sana    “…secde et…”memizi “…ve…”bu secdelerimizin sonucunda da bizleri, kendine   “ …yaklaş.”(19)tıracağını söylüyorsun. 

Evet, Allah’ım! Yeryüzünün tüm zalim, azgın, müstekbir, emperyalist ve diktatör güçlerine teslim olmamamızı, bizlerin sana karşı kulluk görevimizi ifa ederken, çeşitli engellemelerle karşımıza çıkan zorba, emperyalist güçlerden korkmamamız gerektiğini, onlara itaat etmememiz gerektiğini bizlere söylüyorsun. Rabbimiz! Bizim yegâne destekçimiz ve yardımcımız sensin. Ancak sana kulluk eder ve sadece senden yardım dileriz.

Rabbimiz! Seninle irtibatımızı diri ve canlı tutmamıza vesile olacak okumalarımızı, gayretlerimizi, çabalarımızı, teslimiyetlerimizi, itaatlerimizi ve secdelerimizi artırmamız gerektiğini bizlere öğütlüyorsun.

Rabbimiz! Secdelerimizi sana yakınlaşmaya vesile kıl. Bizleri sana yakınlaştıracak olan secdelerimizin, amellerimizin, namazlarımızın, ıslah ve tebliğ çabalarımızın sayısını artır.

Rabbimiz! Bizleri hayatın her aşamasında senin sözünü dinleyen, yalnız sana itaat eden ve yalnız sana secde eden kullarının arasına kat.

Ey Rabbim! Bizleri, Ebucehil çağdaşlarının bu çirkin fiillerinden ve onları uğratacağın azaptan uzak eyle. Bizlere acı, bizlere merhamet et, sen bizim mevlamızsın; senin dinini yaşama yolunda karşılaştığımız tüm engelleyicilere karşı bize yardım eyle .(Âmin)

Şüphesiz ki Allah (c) en iyi bilendir.

Düşüncelerimizde isabet ettiğimiz hususlar “Kerim” ve “Âlim” olan Yüce rabbimizin lütfü, yanlışlık ve eksiklikler ise bizim acizliğimizden ve kusurlarımızdandır. 

Rabbimiz! Bizi lütfün ve kereminle, katında değerli kılacak düşünce, amel ve niyetlere ulaştır. (Âmin)

Bütün dualarımızın sonu âlemlerin rabbi olan Allah’a hamd’dır.

Bu haber 12394 kez okudu
YORUM YAZ
UYARI: Konu ile ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik eden yorumlar onaylanmamaktadır.
mehmet
5 yıl önce yazıldı.
Guzel bir yazi, guzel bir dua.
abdurrahman gök
5 yıl önce yazıldı.
Hayır o azgın insana uyma. Rabbine secde et ve yaklaş. ( 96.19 )Öyleyse yalanlayanlara itaat etme. ( 68.8 )Rabbimiz bizi uyarısına kulak verip tuğyan içerisinde olanlara (LA) hayır diyebilen kullarından eylesin.Allah razı olsun faydalanıyouz faruk kardeşimizin yazılarından.
gürcan
5 yıl önce yazıldı.
hissetiklerimizi tam anlamıyla dile getiren müthiş bir dua. allah razı olsun ve yürekten amiiin...
Aliosman duru
5 yıl önce yazıldı.
Duanız olmasaydı ne değeriniz olurdu? Rabbimiz bizi evvaplardan eyle. Düşünce , amel ve niyetleriyle duaya dönüşen kullarından eyle. Amin...
FUAT
5 yıl önce yazıldı.
Bu güzel dua,temenni ve dileklere yürekten amin diyor,devamını diliyor ve bizleri de salihlerin dualarına ortak kılmasını Rabb'imizden niyaz ediyorum..
yakup
5 yıl önce yazıldı.
"Ey peygamberin vârisleri! Ey Ensarullâh! Ey Allah'ın yakınları! Çevrenize bir bakın, insanoğlu kendisinde bir varlık gördüğünde, dönüşü Rabbine olmasına rağmen Firavun gibi hatta daha da fazla tuğyân ediyor.

Görmüyorsunuz! Doğru yol üzerinde olanlar, takvâyı emredenler, namaz kılanlar, kısaca İslâm'ı yaşamaya çalışanlar itilip kakılıyor.

Azgınlar Allah'ın kendilerini gördüğünü, kendilerinden hesap soracağını bilmiyorlar, yalanlıyorlar ve yüz çeviriyorlar.

Ey peygamberin vârisleri! Ey Ensarullah! Ey Allah'ın yakınları!

Kur'ân'ı öğrenin ve insanı basit bir embriyondan yaratan Rabbinizin adına okuyun, başkalarına ulaştırın!

Kur'ân'ı okuyun! Size bu görevi veren Rabbiniz en büyük, en üstün olandır. Ondan daha üstünü yoktur.

O, kalemle öğreten, insana bilmediğini öğretendir. Bilgiyi ön plâna alın! O azgınları bilginizle yola getirin! Sakın ümitsiz olmayın!

Eğer bilgilendirmenize, eğitim vermenize, nasihat etmenize rağmen tuğyânlarına/azgınlıklarına son vermezler ve saldırganlık yaparlarsa Allah onları perçemlerinden tutup cümle âleme rezil-i rüsva edecektir.

İsterlerse tüm yardakçılarını, meclislerini, kurultaylarını, tüm yandaşlarını, modern Darü'n-Nedvelerini, Birleşmiş Milletlerini, Natolarını yardımlarına çağırsınlar...

Allah da zebanilerini, en korkunç, en haşin güvenlik görevlilerini çağıracak...

Sakın ümidinizi kesmeyin!

Tâğutlar malca-mülkçe, çoluk-çocukça, askerce ne kadar güçlü gözükseler de sakın onlara itaat etmeyin, sakın onlara boyun eğmeyin!

Siz Allah'a secde edin, Ona boyun eğin ve yakınlaşın!
 • Güncel
 • Siyaset
 • Ekonomi
 • Eylem ve Etkinlikler
 • Dünya
HDP eski Sakarya il başkanına 3 yıl 9 ay hapis cezası Çavuşoğlu: Afrin'e istediğimiz zaman gireriz Türkiye'de 1,5 milyon güvenlik görevlisi var Bozkırda 'bal ormanları' kuruldu Bakanlıktan egzoz muayenesine sıkı takip Eğitime kar engeli 8 ilde naylon fatura operasyonu: 90 kişi hakkında gözaltı kararı Bolu Dağı'nda tırların geçişine izin verilmiyor Uygunsuz asansörlere ceza yağdı Aktif Bank'tan Rıza Sarraf Açıklaması
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
YAZARLARIMIZTÜMÜ
ÇOK OKUNANLAR
  GAZETELER
  NAMAZ VAKİTLERİ
  İmsak
  Güneş
  Öğle
  İkindi
  Akşam
  Yatsı
  Haksöz Haber Radyo Selam | Tevhidin Adaletin ve Özgürlüğün Sesi
  © Copyrigth 2015 yonelishaber.com tüm hakları saklıdır.
  Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır ve linklerin sorumluluğu alınmaz. Yazılım ve Teknik Destek : AmdYazılım
  • Rss Servisi
  • Google+ Sayfası
  • Twitter Sayfası
  • Facebook Sayfası