• BIST
  116.531
 • Altın
  158,593
 • Dolar
  3,7404
 • Euro
  4,4932
 • Mobil Sayfamız
 • Facebook Sayfamız
 • Twitter Sayfamız
 • Google Plus Sayfamız
 • RSS Servisimiz
 • Android Uygulamamız
 • iOS Uygulamamız
Eğitimcilerden TEOG 2. dönem sınavı için öneriler
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 26-27 Nisan 2017 Çarşamba- Perşembe tarihlerinde yapılacak olan TEOG sınavları ile ilgili eğitim uzmanları önerilerde bulundu
13 Nisan 2017 / 08:21

TEOG (Temel eğitimden Ortaöğretime Geçiş) sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 26-27 Nisan 2017 Çarşamba- Perşembe tarihlerinde yapılacak. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği sınav öncesi Bahçeşehir Koleji eğitim uzmanları önemli analizler paylaştı.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Yasemin Arayan; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş-2 sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde 20 soru sorulup katsayı puanı 2 olarak hesaplanacaktır. Çalışma takvimine göre öğrenciler; Kader ve Kaza Zekat, Hac, Kurban İbadeti, Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar Kur’an’da Akıl ve Bilgi, İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar ünitelerinin tamamından sorumludur.

Özellikle haccın yapılış sırası, umre ile hac arasındaki farklar, zekatın kimlere verileceği gibi bilgi sorularında soru kökünde yer alan olumlu ve olumsuz ifadelere dikkat edilmelidir.

Öğrenciler soruda verilen ayet, hadis ve olayı çok iyi yorumlayarak, iki şık arasında kalındıklarında metni tam karşılayan bilgi ya da yorumu tercih etmelidirler.Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar ünitesi ile ilgili gelen güncel hayattan örnekler, Peygamberimizin hayatında yaşanan olaylarla karşılaştırarak düşünülmelidir. Yine bu ünite ile ilgili soruda istenileni; “merhamet, hoşgörü, sabır, adalet” gibi kavramların anlamını düşünerek cevaplandırmalıdırlar.Soruda altı çizili bölüm varsa soru kökü dikkatle okuyup altı çizili bölüm ile ilgili yapılması gereken tespit edilmelidir.Dikkati ölçen sorularda; “ Yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur?”, “Yukarıdakilerden kaçıncısı doğrudur? gibi ifadelere dikkat edilmelidir.

TÜRKÇE

Türkçe Bölüm Başkanı Tülay Uğurludural ;Türkçe dersinin temel kazanımları arasında olan yazım kuralları ve noktalama işaretleri ile dil bilgisi sorularında bir ek ya da sözcük anlamı, büyük ölçüde etkilediğinden yine analiz yaparak ilerlemek hem dikkatsizliği engelleyecek hem de cevaptan emin olunmasını sağlayacaktır.Bu sınavda da soru dağılımının ağırlıklı olarak okuma-anlama becerisini ölçen sorulardan oluşacağını düşünerek öğrencilerimize şu hatırlatmalarda bulunabiliriz:Öğrencilerin en çok zorlandıkları konu, paragrafta anlam konusudur. Paragraf sorularını anlayabilmek için öncelikle soru kökü iyi okunmalı bu doğrultuda verilen paragrafların konusundan hareketle ve anahtar kelimeler üzerinden metin çözümlemesi yapılmalıdır.Sözcükte anlam konusunda ise mecaz anlamla ilgili sorularda verilen sözün gerçek anlamından hareketle çıkarımda bulunmak gerekir.Yazım kuralları ve noktalama işaretlerinde günlük hayatta yapılan hatalı kullanımlardan kaçınarak ve dikkatli bir gözle çözüm yapılmalıdır.

Dil bilgisi sorularında bir ek ya da sözcük, anlamı büyük ölçüde etkilediğinden bu sorularda analiz yaparak ilerlemek hem dikkatsizliği engelleyecek hem de cevaptan emin olmanızı sağlayacaktır.Süreci ölçen bu sınavlara bir yıl boyunca hazırlanan tüm öğrencilerimize ve onları destekleyen tüm öğretmen ve velilerimize başarılar diliyoruz.

FEN BİLİMLERİ 

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Senem Ertün ;Öğrenciler,2016-2017 eğitim öğretim döneminde Merkezi Ortak Sınavı kazanımlarına ilk defa dahil edilen Işık ve Ses ünitesinin Işık konusundan ve Yaşamımızdaki Elektrik ünitesinin ilk dört kazanımından sorumlu olacaklardır.

Maddenin Halleri ve Isı ünitesinin kazanımları ile ilgili sorularda, tablo ve grafik soru tarzlarının ağırlıklı olarak sorgulanacağı düşünülmektedir. Bu tip soruların çözümü için grafik ve tabloları iyi analiz etmek gerekmektedir. Tüm ünitelerde olduğu gibi bu ünitenin sorularının çözümü için de konu bilgisi önem teşkil etmektedir. Fen Bilimleri dersine ait sorular içerisinde yer alan terimlere de dikkat edilmelidir. Canlılar ve Enerji İlişkileri ünitesiyle ilgili deney sorularının ön plana çıkacağı düşünülmektedir. Deney soruları genel olarak çıkarım gücünü kontrol eder. Bu sorularda deneye göre çıkarım yapılması istendiğinde tüm ifadeler doğru olsa bile sadece deney sonuçlarının istenilen cevap olduğu unutulmamalıdır. Deneysel değişkenlerin kullanıldığı sorularda değişkenler iyi anlaşılmalıdır. Modelleme yapılarak sorulan sorularda model konu kazanımlarıyla ilişkilendirilmelidir. Maddenin Yapısı ve Özellikleri ünitesinde yer alan Türkiye’de Kimya Endüstrisi konusu da 2016-2017 eğitim öğretim döneminde ilk defa sorgulanacak konular arasındadır. Konuyla ilgili soru çıkması durumunda bilgiyi ölçmekten ziyade grafik yorumlamayla ilgili soru beklenmektedir.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ferda Gençel; Bugüne kadar yapılmış olan Merkezi ortak sınav soruları ve MEB’in paylaştığı sınav kazanım çizelgesi doğrultunda, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait soruların çoğunluğunun “Ya İstiklal Ya Ölüm”, “Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar “ ve “Atatürkçülük” ünitelerinden geleceği beklenmektedir. “Bir Kahraman Doğuyor” ve “Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler” ünitelerinden de soru gelebileceği ve sınavdan önce bu ilk 2 üniteye ait konuların tekrarının yapılması çok faydalı olacaktır. Ayrıca “Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar” ve “Atatürkçülük” ünitelerinin birbirini tamamlayan üniteler olduğu da unutulmamalıdır. 27 Nisan Merkezi ortak sınav-2 konularının içeriği düşünüldüğünde sorularda Atatürk’ün sözlerinden yola çıkarak istenen yorumlar, yapılan inkılapların alan eşleştirmesi, milli birlik ve beraberlik anlayışı, durum sonuç ilişkisi, yapılan antlaşmalar ve maddelerinin yorumlanması gibi yorum gücünü kullandırmaya yönelik sorular gelebilir. Dersimize ait terim ve kavramları bilmek, paragrafta bu kavramlara yönelik soru geldiğinde bilgiyi o doğrultuda yorumlamak öğrencilerin paragrafı anlamalarında ve yorumlamalarında kolaylık sağlayacaktır. “milli egemenlik” “ulusal irade” “egemen devlet anlayışı” vb. bu terimleri bilen öğrenciler sorunun kendilerinden ne istediğini anlayacak ya da bu terimler seçeneklerde geçiyorsa doğru seçeneğe ulaşabileceklerdir.

Öğrencilerin sınav öncesi bu son tekrarlarında bir kelime bir soru olabilir anlayışından yola çıkarak, ders kitabı ve çalışma kitabında yer alan metinlerde anlamını bilmedikleri kelimeler varsa sözlükten bakarak onları öğrenmeleri gerekmektedir. Örneğin Onuncu Yıl Nutku’nda geçen “mamur”, “bahtiyar”, “muvaffakiyet”, “kafi” vb gibi.

Geçtiğimiz senelerdeki çıkmış sınav sorular incelendiğinde bu sene de sorulması beklenen İzmir İktisat Kongresi, Maarif Kongresi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Tekalif-i Milliye Emirleri, Ankara’nın Başkent Olması ve Kurtuluş Savaşı Eserleri konuları üzerinde öğrenciler özellikle durmalıdır. Son tekrarlarımızda öğrencilerimiz konu tekrarlarının yanında soruları çözerken öncelikle soru köklerini okuyup olumlu, olumsuz, hangisidir, değildir ya da yanlıştır gibi uyarıcılara özellikle dikkat etmelidir.

MATEMATİK

Matematik Bölüm Başkanı Alaattin Gülmez;2. Merkezi Ortak Matematik Sınavında 1. Merkezi Ortak Matematik Sınavındaki konulardan 3 ya da 4 tane soru çıkacağını düşünmekteyiz.Bilindiği üzere müfredat değişikliği ile bazı konular çıkarılmış, bazı konuların da kazanım içerikleri yenilenmiştir. Talim Terbiye Kurulunun yayımladığı öğretim programına dikkat edilerek yenilenen kazanımların farkında olunması ve öğrenciden, bu kazanımlar doğrultusunda hangi becerilerin gerçekleşmesinin istendiğine dikkat edilmelidir. Son yıllarda yapılan sınavların soru tarzları incelendiğinde belirgin olarak ön plana çıkan “Matematik okuryazarlığı” becerisinin de sorgulanması beklentilerimiz arasındadır. Dolayısıyla yeni kazanımların farkında olunması, soruların anlamlı şekilde okunarak anlaşılması ve çözüm adımlarının ona göre geliştirilmesi gerekir. Soruların yarısından fazlasında çok adımlı işlemler olabilir.Sorularda verilenlerin ve istenenin ne olduğuna dikkat edilmelidir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin sakin olmaları, hangi bilgiye sahip olduklarının farkında olmaları ve telaş etmeden çözüm adımlarını oluşturmaları gerekmektedir.

YABANCI DİL

Yabancı Diller Bölüm Başkanı Orçun Barış; Sınavın ağırlıklı olarak “İletişim, İnternet, Spor, Turizm ve Günlük Yaşam”gibi temalar üzerinden hazırlanacağını düşündüğümüzde, beklentilerimiz ilk sınavda olduğu gibi bu sınavda da kelime ve kelime gruplarının karşılıklı konuşma ve boşluk doldurma soruları ile sınanacağı yönündedir. Bunlara ek olarak, tablola ve okuma parçası içeren sorularınbelirleyici düzeyde ve yorumlayabilme becerisi gerektiren sorulardan oluşacağını ve bu sorularda özellikle kişiler ile olaylar arasındaki ilişkilere dayanan soruların bulunacağını öngörmekteyiz. Öğrencilerimiz, bu tarz sorularda farklı ünitelere ait kazanımların tek bir paragraf veya tabloda sorgulanabilme ihtimali göz ardı etmemelidir. Yaklaşan sınav sürecinde, yabancı dil ediniminin sarmal yapısını ve 1. Dönem işlenen ünitelerden de soru gelme olasılığını göz önünde bulundurarak öğrencilerin sadece 2. Dönem ünitelerinin değil sene başından itibaren işlenen tüm ünitelerde bulunan diyalog ve okuma parçalarının üzerinde durmaları ve tekrarlar yapmaları faydalı olacaktır.

Bu haber 7590 kez okudu
YORUM YAZ
UYARI: Haberler ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik eden yorumlar onaylanmamaktadır.
Aile - Eğitim Kategorideki Diğer Haberler
ÖSYM, YKS'ye başvuru ücretlerini açıkladı
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndaki oturumlar için başvuru ücretini belirledi
Boş kalan kontenjanlara ek öğretmen ataması
Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin öğretmen ataması sonrasında herhangi bir nedenle boş kalan kadrolara 534 öğretmen ataması yapıldı
Şubat'ta 20 bin öğretmen daha alınacak
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Önümüzdeki şubat ayında ilana çıkıyoruz, 20 bin öğretmeni daha alacağız. Toplam öğretmen sayımız şu anda 904 bin" dedi
ÖSYM 2018 sınav takvimini açıkladı
ÖSYM tarafından, "2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi" duyuruldu. Buna göre, 23-24 Haziran 2018'de yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 1 Mart-21 Mart 2018'de alınacak. Sınav sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı
2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ders başı yaptı
Yeni eğitim-öğretim yılı için ilk ders zili pazartesi çalacak
Yaz tatilinin ardından 17 milyonun üzerinde öğrenci, yeni eğitim-öğretim yılına 18 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle başlayacak. Yeni eğitim-öğretim maratonu, 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek.
Üniversitelerde ek yerleştirme başvuruları için bugün son gün
Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme tercih başvuruları bugün sona erecek.
MEB ücretli öğretmen arıyor; 81 bin açık var
Türkiye genelinde yaklaşık 82 bin öğretmen açığını kapamaya çalışan MEB, geçici çözümlere yöneliyor. Yüz binlerce ögretmen atama beklerken, MEB “ücretli öğretmen” ilanları veriyor.
7 bin 84 üniversite adayının LYS sonucu yeniden hesaplandı
ÖSYM'den yapılan açıklamada 7 bin 84 üniversite adayının puanlarının yeniden hesaplandığı belirtildi. Tüm adayların başarı sıralaması yeniden güncellendi
LYS'de 2 soru iptal
Sonuçları dün açıklanan 2017 Lisans Yerleştirme Sınavı'nda LYS-1 matematik testinin temel soru kitapçığındaki iki sorunun değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi...
LYS Sonuçları Açıklandı
​​​​​​​2017 LYS sonuçları açıklandı. Sonuçlara, ÖSYM'nin internet sitesi "https://sonuc.osym.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek.
TEOG sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 8'inci sınıf öğrencilerinin lise tercihleri için kullanılacak yerleştirmeye esas puanlar (YEP) açıklandı.
 • Güncel
 • Siyaset
 • Ekonomi
 • Eylem ve Etkinlikler
 • Dünya
Kısmen buz tutan Gölcük Gölü havadan görüntülendi Kanal İstanbul'un güzergahı resmen belli oldu Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı Bozdağ'dan 'Mor Beyin' açıklaması Van Gölü için 100 milyon liralık arıtma tesisi YÖK'ten görevlendirmelere ilişkin yönetmelik değişikliği Posof'ta eğitime kar engeli THY 2017'de 68,6 milyon yolcu taşıdı PTT'ye bin 750 personel alımında süreç başladı Türkiye'de serbest kılınan nitratlı gübrelere bölgede yasak sürüyor
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
YAZARLARIMIZTÜMÜ
ÇOK OKUNANLAR
  GAZETELER
  NAMAZ VAKİTLERİ
  İmsak
  Güneş
  Öğle
  İkindi
  Akşam
  Yatsı
  Haksöz Haber Radyo Selam | Tevhidin Adaletin ve Özgürlüğün Sesi
  © Copyrigth 2015 yonelishaber.com tüm hakları saklıdır.
  Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır ve linklerin sorumluluğu alınmaz. Yazılım ve Teknik Destek : AmdYazılım
  • Rss Servisi
  • Google+ Sayfası
  • Twitter Sayfası
  • Facebook Sayfası